OBJEDNEJ si deník YOUR STORIES! Vypň údaje ve formuláři. Do zprávy uveď počet kusů a adresu na kterou chceš deník doručit.  Cena deníku je 389,- plus doprava

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

OUR DAILY

I'm teaching you!

ARE YOU

About me.......

Obecné představení projektu YOUR STORIES

Your stories  je REALITA vs. VIRTUÁLNÍ REALITA, projekt je inspirován sociálními sítěmi.

Cílí a propojuje jak kontaktní, tak i online svět teenagerů. Hlavním jazykem tohoto projektu je angličtina, aby byl schopen propojit děti z celého světa a zároveň podpořil přemýšlení v anglickém jazyce.

Cílem YOUR stories

♥Rozvinout osobnost a vlastní názory.

♥Podpořit plánování a písemnou formu.

♥Propojit děti z celého světa, ukázat protiklady.

♥Zdokonalit vzájemnou komunikaci v angličtině.

♥Upozornit a uvědomit si celosvětovou problematiku nejen teenagerů.

♥Hlavními tématy jsou ekologie, šikana a kyberšikana, finanční gramotnost, základy první pomoci.

♥Nabyté informace následně předat rodičům, hovořit s rodiči o daných tématech a inspirovat vlastní domácnost k zlepšení.

Your stories tištěná verze slouží k podpoře dětí v rámci rozvoje plánování svých denních povinností, psaní, procvičení angličtiny a zaznamenání vlastního rozvoje a myšlenek.  V obsahu deníku je několik nenápadných metod, které ovlivňují myšlení teenagerů. Jednou z nich jsou fotopříběhy. Prostřednictvím fotopříběhu mluvíme k dětem nenásilnou a hravou formou tak, abychom jim dávali zdravý příklad, a také řešení problémů, s kterými si neví rady nebo je rodiče k takovému chování nevedou.

Někdy i ty nejvíce smysluplné projekty cílené na dospělé nejsou ve výsledku účinné tak jako ty projekty, které jsou zaměřené na naši budoucnost. A to jsou bez pochyby naše děti! 

Tým FBB ENJOYMENT