TAPNI SI SONG pro SKÁKACÍ blechu 

About me.......

Obecné představení projektu YOUR STORIES

Your stories  je REALITA vs. VIRTUÁLNÍ REALITA, projekt je inspirován sociálními sítěmi.

Cílí a propojuje jak kontaktní, tak i online svět teenagerů. Hlavním jazykem tohoto projektu je angličtina, aby byl schopen propojit děti z celého světa a zároveň podpořil přemýšlení v anglickém jazyce.

Cílem YOUR stories

♥Rozvinout osobnost a vlastní názory.

♥Podpořit plánování a písemnou formu.

♥Propojit děti z celého světa, ukázat protiklady.

♥Zdokonalit vzájemnou komunikaci v angličtině.

♥Upozornit a uvědomit si celosvětovou problematiku nejen teenagerů.

♥Hlavními tématy jsou ekologie, šikana a kyberšikana, finanční gramotnost, základy první pomoci.

♥Nabité informace následně předat rodičům, hovořit s rodiči o daných tématech a inspirovat vlastní domácnost ke zlepšení.

Your stories tištěná verze slouží k podpoře dětí v rámci rozvoje plánování svých denních povinností, psaní, procvičení angličtiny a zaznamenání vlastního rozvoje a myšlenek.  V obsahu deníku je několik nenápadných metod, které ovlivňují myšlení teenagerů. Jednou z nich jsou fotopříběhy. Prostřednictvím fotopříběhu mluvíme k dětem nenásilnou a hravou formou tak, abychom jim dávali zdravý příklad, a také řešení problémů, s kterými si neví rady nebo je rodiče k takovému chování nevedou.

Někdy i ty nejvíce smysluplné projekty cílené na dospělé nejsou ve výsledku účinné tak jako ty projekty, které jsou zaměřené na naši budoucnost. A to jsou bez pochyby naše děti!